Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig zo mede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs.
Een reservering is geldig vanaf het moment dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen van en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden. De huurprijs van Chalet Tobo is berekend in Euro's en is per week of andere periode, indien zo vermeld in de huurovereenkomst. BTW is niet van toepassing. Voor een 9e en 10e persoon geldt een toeslag van Euro 150,-- p.p.p.w. ongeacht seizoen/week/leeftijd.

U dient de namen en geboortedata van uzelf en uw reisgenoten op te geven bij reservering. Wanneer het aantal personen na de boeking méér wordt dan 8 pesonen, -echter nóóit meer dan 10 personen-, dient u dit uiterlijk 3 weken voor het betrekken van de woning per email door te geven aan de verhuurder, met vermelding van naam en geboortedatum. U ontvangt dan een factuur voor deze extra kosten en het verschuldigde bedrag dient vóór aanvang van de huurperiode op ons rekeningnummer bijgeschreven te zijn. Indien er een verandering plaats vindt in het aantal personen binnen 3 weken voor het betrekken van de woning dient u de verhuurder hierover eerst telefonisch te benaderen.

Bijkomende kosten zoals eindreiniging en gemeentebelastingen (Ortstax) zijn nooit bij de prijs inbegrepen. Ortstax en lakenpakket dient ter plaatse aan de beheerder kontant te worden voldaan. Eindreiniging dient te worden voldaan gelijk met de restbetaling 6 weken vóór aanvang huur. De huurprijs is inclusief energie, water, WiFi, SAT TV, gebruik wasmachine en droger, kinderbedjes enz.
Een lakenpakket inklusief badhanddoeken is verplicht en per persoon E. 5,--. (Niet voor kinderbedjes).

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.
Voor iedere reservering dient 50% van de huurprijs te worden aanbetaald. Deze aanbetaling dient 13 dagen na de factuurdatum door de verhuurder ontvangen te zijn. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode door de verhuurder te zijn ontvangen, als ook de borgsom en eindreiniging. Indien dit niet heeft plaatsgevonden, zal de huurder een brief of email ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Wordt hiervan in gebreke gebleven zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende woning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken  voor aanvang van de huurperiode plaats vindt dient betaling van de volledige huurprijs inclusief borgsom en eindreiniging per ommegaande plaats te vinden. Na ontvangst van het restantbedrag worden de reispapieren per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres, telefoonnummer en naam van de beheerder die de ontvangst regelt.

Artikel 4. Annulering door de verhuurder.
Elke annulering moet schriftelijk of per email aan de verhuurder worden gemeld. De verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van het tijdstip van de annulering door de huurder;

-Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: Euro 10,--. 
-Annulering tussen de 90ste en 60ste dag voor de aanvang van de huurperiode: 25 % van de huursom.
-Annulering tussen de 59e en 30ste dag voor de aanvang van de huurperiode: 50 % van de huursom.
-Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100 % van de huursom.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal geen enkele restitutie plaatsvinden.
U wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen reisverzekeraar.

Artikel 5. Annulering door de verhuurder.

Indien door onvoorziene omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren zal de huurder hier van onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.
Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal de verhuurder bovendien een extra bedrag van 10 % van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6. Klachten en geschillen.
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien die niet binnen 24 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld bij de verhuurder.
Deze zelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet c.q. (ernstige) schade is ontstaan, hetzij schade van buitenaf, hetzij schade door toedoen van de huurder.
Schade die niet gemeld is binnen 24 uur of veroorzaakt is door de huurder zal op de (verzekering van) de huurder verhaald worden.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomt met wat hij redelijkerwijs mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk bij het betrekken van de woning contact op te nemen met de verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet de klacht door een beëdigd ter zake kundige worden beoordeeld, teneinde een objectief oordeel te krijgen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de huurder.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse Kantonrecht.

Artikel 7. Omschrijving.
Alle losbladige informatie of informatie op internet betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt.
Indien hier in een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder hierover informeren doch de verhuurder kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Artikel 8. Aankomst en vertrek.
De aankomst in de vakantiewoning vindt plaats tussen 16.00 en 19.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met de beheerder om een tijd af te spreken voor (sleutel)ontvangst. Wij vragen u dringend om onderweg naar uw vakantiebestemming wederom contact op te nemen met de beheerder indien dit tijdstip van aankomst aanzienlijke vertraging op zal lopen. Als deze procedure niet wordt gevolgd, kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in het bezit kunnen nemen van de vakantiewoning wanneer de huurder ter plaatse arriveert.

U ontvangt van de beheerder 2 huissleutels en 2 sleutels van de elektrische garagedeur. Deze sleutels dienen bij vertrek op de schouw achtergelaten te worden. (Voordeur kan dichtgetrokken worden).
U dient de garage af te sluiten bij vertrek. Ik maak u erop attent dat deze sleutels alleen bijgemaakt kunnen worden met een bijbehorende veiligheidspas. Bij verlies kunt u dus géén extra sleutel verlangen bij de beheerder en de kosten van de sleutel(s) zullen in rekening gebracht worden bij de huurder.

Artikel 9. Maximum aantal bewoners.
In Chalet Tobo mogen niet meer dan 10 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door de verhuurder voor het laten verblijven van meer personen. Indien dit aantal overschreden wordt kan de beheerder de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Dit geldt ook wanneer de 9e en/of 10e persoon niet aangemeld is in de huurovereenkomst.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de beheerder, toch extra personen in de woning komen logeren,, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die indien nodig zal worden ingehouden op de waarborgsom. Het is verboden tenten, caravans of campers op het terrein neer te zetten.

Artikel 10. Huisdieren.
Huisdieren zijn in principe niet toegestaan.
Bij uitzondering is er in overleg met de eigenaar de mogelijkheid één klein hondje mee te nemen. Mocht bij aankomst blijken dat er toch huisdieren meegenomen zijn buiten ons medeweten om wordt u de
toegang geweigerd. Indien later blijkt buiten ons medeweten om dat er huisdieren aanwezig zijn in het huis zal er E. 250,-- van de borgsom ingehouden worden. Mocht er toestemming gegeven worden voor een hond zijn de extra kosten E. 25,-- per week per hond.

Artikel 11. Borgsom.
Uw borgsom van E. 500,-- kunt u binnen 2 weken na vertrek uit de vakantiewoning op uw rekening tegemoet zien, eventueel onder aftrek van kosten voor herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning en/of inboedel c.q. achtergelaten afval en/of vergoedingen conform andere artikelen in de voorwaarden. (Zie artikel 13).

Artikel 12. Bijkomende kosten.
Verplicht is Ortstax (E. 1,25 p.p.p.d. vanaf 15 jaar) en lakenpakket E. 5,-- p.p. (Niet voor de kinderbedjes.)
Ortstax en lakenpakket dient ter plaatste contant afgerekend te worden met de beheerder.
Eindreiniging E. 150,-- en borgsom E. 500-- dient te worden voldaan gelijk met de restbetaling.

Artikel 13. Afval.
Oostenrijk is streng in het scheiden van afval. In de keuken staan afvalbakken (bijpassende afvalzakken zijn voldoende aanwezig) voor het scheiden van normaal huisvuil en bioafval, blik en plastic. In de garage staan kratten voor glas en voor papier/karton en een houder voor de gele zak voor plastic. Alles dient apart gescheiden te worden. Uw papier/karton, glas en blik kunt u in de containers kwijt bij de Mini M supermarkt in Walchen of op vrijdag bij het grof vuil in Piesendorf. Hier kunt u ook plastic kwijt. (Even voorbij de M Preis aan de rechterkant van de weg naar Zell am See. Openingstijden zijn te vinden in de informatie map.

In géén geval mag bij vertrek afval achter gelaten worden in het huis of op het balkon, ook niet in de prullenbakken, op de vloer of in de afvalemmertjes in de badkamers. Afval wat niet in de containers hoort mag ook niet naast de containers achter gelaten worden.

Bij vertrek dient de huurder de woning bezemschoon achter te laten en geen afwas te laten staan. De dekbedhoezen, slopen en hoeslakens dienen van de bedden te worden gehaald en samen met de handdoeken, badmatten en keukendoeken in de wasmanden bij de wasmachine te worden neergelegd. De eigenaar heeft het recht een extra bedrag voor schoonmaakkosten met de borgsom te verrekenen indien de woning niet in bovengenoemde toestand achtergelaten wordt.

Artikel 14.  Burenoverlast.
Chalet Tobo ligt in een rustige woonwijk aan een doodlopende smalle weg. Ik verzoek u met klem rekening te houden met mijn buren! (Geluidsoverlast). Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en daarom is parkeren op de weg niet toegestaan. Indien van toepassing wordt u vriendelijk verzocht restanten van vuurwerk op te ruimen.

Artikel 15. Gebruik barbecue open haard en dergelijke.
Het gebruik van de open haard, barbecue fonduestel, raclette apparaat en het branden van kaarsen en overige huishoudelijke- en keukenapparatuur is geheel op eigen risico. Mocht er schade ontstaan aan meubilair, woning en/of terras/balkon dan wel andere onderdelen van de woning door gebruik van bovenstaande, zal de schade op de huurder verhaald worden.

U wordt met klem verzocht de barbecue tijdens gebruik niet op het terras of balkon te plaatsen maar op het gras. Tevens wordt u verzocht de elektrische verwarming op het terras en de buitenverlichting niet onnodig aan te laten en de wind/zonnenschermen bij afwezigheid binnen te halen.

Open haard hout is niet inbegrepen bij de verhuurprijzen. Het is verboden geperste haardblokken te branden in de open haard. Deze zijn gevaarlijk en spatten uiteen. Alleen echt houtblokken ijn toegestaan. (Verkrijgbaar bij de grotere supermarkten en tuin/bouwcentra en evt. kunt u de beheerder vragen).

Artikel 16. TV.

Ik verzoek u de instellingen van de televisie ten alle tijden ongewijzigd te laten. Aan het einde van iedere huurperiode wordt de TV gecontroleerd. Indien blijkt dat de instellingen zijn veranderd en er een monteur nodig is om dit te resetten zullen de kosten van de borg in mindering worden gebracht.

Ik ga er van uit dat u mijn huis bewoont als zijnde uw eigendom!